Công ty TNHH xây dựng – Thương mại và phát triển công nghệ số Việt Nam bàn giao hạng mục thiết bị Nội thất tiêu âm cho phòng họp, thiết bị trực tuyến, máy chiếu, điều hòa âm trần cho Ủy bân nhân dân huyện Tĩnh Gia.

Phòng họp trực tuyến, bàn ghế nội thất, âm thanh hội họp.

Phòng họp trực tuyến, bàn ghế nội thất, âm thanh hội họp.

Phòng họp trực tuyến, bàn ghế nội thất, máy chiếu, điều hòa âm trần.

Phòng họp trực tuyến, bàn ghế nội thất, âm thanh hội họp.

Phòng họp trực tuyến, bàn ghế nội thất, âm thanh hội họp.

Ốp vách tiêu âm.

Ốp vách tiêu âm.

Hotline: 0916.941.086